Let op: het verwijzingsprogramma van Nanit verandert met ingang van 24 april 2023. Bekijk hier de voorwaarden van het nieuwe verwijzingsprogramma .

Geschiktheid

Verwijzers en doorverwezen vrienden moeten minimaal 18 jaar oud zijn en een geldig Nanit-account hebben of aanmaken. Het aanmaken van een Nanit-account is gratis en onderworpen aan de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van de site, die beide hierbij door verwijzing zijn opgenomen. Om een ​​vriend door te verwijzen, deelt u uw persoonlijke link via e-mail, Facebook of Twitter (inclusief anderen). Door deel te nemen aan dit Verwijzingsprogramma, gaat u akkoord met het ontvangen van e-mails van Nanit met betrekking tot dit Verwijzingsprogramma (zelfs als u zich mogelijk eerder heeft afgemeld voor marketing-e-mails van Nanit). U gaat er ook mee akkoord dat Nanit geen e-mails zal sturen naar doorverwezen vrienden die zich eerder hebben afgemeld voor marketing-e-mails van Nanit.

Aanbiedingsbeperkingen

De Verwijs een vriend-aanbieding is geldig in gebieden waar Nanit wordt verkocht. Geen vervangingen of equivalent in contanten. Niet cumuleerbaar met andere kortingen of met contant geld. Verwijzing moet resulteren in de aankoop van Nanit Camera & Floor Stand of Nanit Camera & Wall Mount om een ​​“Beloning” te ontvangen.

De aanbieding inwisselen

Om te verzilveren moet de doorverwezen vriend zijn eerste Nanit-bestelling plaatsen via de persoonlijke link van de verwijzer bij het afrekenen op nanit.com met een betaalmethode die door Nanit wordt geaccepteerd op het moment van bestelling, en het aanbiedingsbedrag wordt afgetrokken van minimale bestellingen van $ 200. .

Succesvolle verwijzingen

Voor elke doorverwezen vriend die met succes zijn eerste Nanit-bestelling plaatst via de persoonlijke link van de verwijzer, ontvangt de verwijzer een verwijzingsbonus (“Verwijzingsbeloning”). De verwijzingsbeloning van de doorverwijzer wordt via e-mail verzonden in afwachting van een beoordelingsperiode van vijfenveertig (45) dagen (“beoordelingsperiode”) nadat de doorverwezen vriend zijn of haar eerste bestelling heeft geplaatst. De verwijzingsbeloning wordt maximaal vijf (5) werkdagen na het einde van de beoordelingsperiode uitgereikt. De verwijzingsbeloning wordt door Nanit naar eigen goeddunken vastgesteld en kan op elk moment worden gewijzigd. De verwijzingsbeloning kan per markt of binnen een bepaalde markt variëren. Nanit kan naar eigen goeddunken bepaalde promoties met verschillende verwijzingsbeloningen beschikbaar stellen. Deze promoties hebben, tenzij ze aan u worden aangeboden, geen enkele invloed op uw Overeenkomst of relatie met Nanit.

Verboden gebruik

Dit aanbod wordt uitsluitend aan u, de Verwijzer, gedaan voor uw persoonlijke verwijzingen. Het is u niet toegestaan ​​om: (i) deze aanbieding te distribueren of te commercialiseren via een site van derden, of (ii) als doorverwezen vriend te proberen meerdere eerste aanbiedingen in te wisselen. Iedereen die dit verboden gebruik of deze Officiële Regels, inclusief de Gebruiksvoorwaarden en het Privacybeleid, overtreedt, zal onderworpen zijn aan de rechtsmiddelen van Nanit.

In het geval van een geschil worden alle inwisselingen geacht te zijn ingewisseld door de eigenaar van het e-mailaccount dat is gebruikt om de bestelling te plaatsen die is gekoppeld aan de inwisseling van de aanbieding. Voor deze doeleinden wordt onder de e-mailaccounthouder verstaan ​​de natuurlijke persoon die aan het e-mailadres is toegewezen door de internettoegangsprovider, online serviceprovider of andere organisatie die verantwoordelijk is voor het toewijzen van e-mailadressen voor het domein dat aan een dergelijk e-mailaccount is gekoppeld.

Remedies

Nanit behoudt zich het recht voor om deze Verwijs een Vriend-aanbieding op elk moment en om welke reden dan ook te annuleren, op te schorten en/of te wijzigen. Nanit behoudt zich tevens het recht voor om de uitstaande aanbiedingen, of een deel daarvan, niet te honoreren als fraude, technische storingen of enige andere factor buiten de redelijke controle van Nanit de integriteit of goede werking van de aanbieding of het programma schaadt, zoals bepaald door Nanit in naar eigen goeddunken. Nanit behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, actie te ondernemen tegen iedereen waarvan zij constateert dat deze de werking van de aanbieding knoeit of in strijd handelt met deze Officiële Regels of enige andere promotie. Iedereen die zich bezighoudt met verboden gebruik of anderszins deze officiële regels overtreedt, kan naar eigen goeddunken van Nanit worden uitgesloten van het inwisselen van een toekomstige aanbieding of van het gebruik van de diensten van Nanit. Elke poging van een persoon om opzettelijk de legitieme werking van het aanbod te ondermijnen kan een overtreding zijn van het strafrecht en het burgerlijk recht, en mocht een dergelijke poging worden gedaan, dan behoudt Nanit zich het recht voor om schadevergoeding te eisen van een dergelijke persoon, voor zover toegestaan ​​door de wet. wet.

Vrijstelling

Het onvermogen van Nanit om enige voorwaarde van deze Officiële Regels af te dwingen, houdt geen afstandsverklaring van die bepaling in.