Nanit-naleving

“Nanit Pro”-camera (N301 en N302)

FCC-nalevingskennisgeving

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 1. Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
 2. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 3. Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 4. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
 2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

FCC RF-blootstellingsinformatie

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Om de mogelijkheid te voorkomen dat de FCC-limieten voor blootstelling aan radiofrequenties worden overschreden, mag de menselijke nabijheid tot de antenne tijdens normaal gebruik niet minder dan 20 cm bedragen. Dit apparaat mag niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Nalevingskennisgeving van Industry Canada

Dit apparaat voldoet aan de licentievrijgestelde RSS-standaard(en) van Industry Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
 2. Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Beperkingen:

Het apparaat kan de verzending automatisch stopzetten als er geen informatie beschikbaar is om te verzenden, of als er sprake is van een operationele storing. Houd er rekening mee dat dit niet bedoeld is om de overdracht van besturings- of signaalinformatie of het gebruik van repetitieve codes te verbieden waar de technologie dit vereist.

Het apparaat voor gebruik in de band 5150-5250 MHz is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis om de kans op schadelijke interferentie op mobiele satellietsystemen op hetzelfde kanaal te verminderen;

Deze apparatuur voldoet aan de IC RSS-102-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend op een minimale afstand van 20 cm van alle personen.

Verklaring IC-stralingsblootstelling:

Deze apparatuur voldoet aan de IC RSS-102-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

Reglement IC:

Het lijkt erop dat dit in overeenstemming is met de vrijstellingsnormen voor RSS-licenties voor de Canadese industrie. Het gebruik ervan is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

 1. Het lijkt erop dat er geen sprake is van interferentie, enz
 2. Het lijkt alsof er sprake is van inmenging, en het omvat cellen die een functie kunnen veroorzaken die niet het uiterlijk van het uiterlijk veroorzaakt.

NMB-003 5 editie CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Het apparaat wordt geautomatiseerd als er sprake is van afwezigheid van informatie via de transmissie of de panne. Het is handig om te weten dat het niet de bedoeling is om de transmissie van controle-informatie of de signalisatie van repetitieve codes door te geven aan de exige technologie

Het apparaat werkt op de band van 5 150 tot 5 250 MHz, als u de binnenkant gebruikt, waardoor de automatische interferentie op de kanalen van draagbare systemen via satelliet wordt verminderd.

Verklaring IC sur l'exposition au rayonnement:

Het lijkt erop dat de vaste limieten van IC via RSS-102 overeenkomen met de expositie in een niet-gecontroleerde omgeving. Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt op een afstand van 20 cm tussen de bron van het straalsysteem en uw korps.

EU-conformiteitsverklaring

Om onze EU-conformiteitsverklaring te bekijken, zie hier voor N301 en voor N302.

Nanit_EU_DoC_N301_Final.pdf

Nanit_EU_DoC_N302_Final.pdf

“Nanit Plus”-camera (N151)

FCC-nalevingskennisgeving

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 1. Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
 2. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 3. Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 4. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
 2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

FCC RF-blootstellingsinformatie

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Om de mogelijkheid te voorkomen dat de FCC-limieten voor blootstelling aan radiofrequenties worden overschreden, mag de menselijke nabijheid tot de antenne tijdens normaal gebruik niet minder dan 20 cm bedragen. Dit apparaat mag niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Nalevingskennisgeving van Industry Canada

Dit apparaat voldoet aan de licentievrijgestelde RSS-standaard(en) van Industry Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
 2. Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Beperkingen:

Het apparaat kan de verzending automatisch stopzetten als er geen informatie beschikbaar is om te verzenden, of als er sprake is van een operationele storing. Houd er rekening mee dat dit niet bedoeld is om de overdracht van besturings- of signaalinformatie of het gebruik van repetitieve codes te verbieden waar de technologie dit vereist.

Het apparaat voor gebruik in de band 5150-5250 MHz is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis om de kans op schadelijke interferentie op mobiele satellietsystemen op hetzelfde kanaal te verminderen;

Deze apparatuur voldoet aan de IC RSS-102-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend op een minimale afstand van 20 cm van alle personen.

Verklaring IC-stralingsblootstelling:

Deze apparatuur voldoet aan de IC RSS-102-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

Reglement IC:

Het lijkt erop dat dit in overeenstemming is met de vrijstellingsnormen voor RSS-licenties voor de Canadese industrie. Het gebruik ervan is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

 1. Het lijkt erop dat er geen sprake is van interferentie, enz
 2. Het lijkt alsof er sprake is van inmenging, en het omvat cellen die een functie kunnen veroorzaken die niet het uiterlijk van het uiterlijk veroorzaakt.

NMB-003 5 editie CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Het lijkt erop dat de automatisering verdwijnt in het geval van afwezigheid van informatie op de zender, of op de pan.II is handig om te beseffen dat het niet de bedoeling is om tussen de overdracht van controle-informatie of de signalisatie van codes te gaan herhalingen van de exige technologie

Het apparaat werkt op de band van 5 150 tot 5 250 MHz, als u de binnenkant gebruikt, waardoor de automatische interferentie op de kanalen van draagbare systemen via satelliet wordt verminderd.

Verklaring IC sur l'exposition au rayonnement:

Het lijkt erop dat de vaste limieten van IC via RSS-102 overeenkomen met de expositie in een niet-gecontroleerde omgeving. Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt op een afstand van 20 cm tussen de bron van het straalsysteem en uw korps.

EU-conformiteitsverklaring

Bekijk hier onze EU-conformiteitsverklaring.

Verklaring+van+Conformiteit+RE+Directive_Udisense_With_Accessories.pdf

Nanit-camera (N101)

FCC-nalevingskennisgeving

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 • Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.

 • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

 • Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.

 • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

 • Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden

  1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
  2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

  Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

FCC RF-blootstellingsinformatie

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Om de mogelijkheid te voorkomen dat de FCC-limieten voor blootstelling aan radiofrequenties worden overschreden, mag de menselijke nabijheid tot de antenne tijdens normaal gebruik niet minder dan 20 cm bedragen. Dit apparaat mag niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Nalevingskennisgeving van Industry Canada

Dit apparaat voldoet aan de licentievrijgestelde RSS-standaard(en) van Industry Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
 2. Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Beperkingen:

Het apparaat kan de verzending automatisch stopzetten als er geen informatie beschikbaar is om te verzenden, of als er sprake is van een operationele storing. Houd er rekening mee dat dit niet bedoeld is om de overdracht van besturings- of signaalinformatie of het gebruik van repetitieve codes te verbieden waar de technologie dit vereist.

 1. Het apparaat voor gebruik in de band 5150-5250 MHz is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis om de kans op schadelijke interferentie van mobiele satellietsystemen op hetzelfde kanaal te verminderen;
 2. De maximale antenneversterking die is toegestaan ​​voor apparaten in de banden 5250-5350 MHz en 5470-5725 MHz moet voldoen aan de eirp-limiet; En
 3. De maximale antenneversterking die is toegestaan ​​voor apparaten in de band 5725-5825 MHz moet voldoen aan de eirp-limieten die zijn gespecificeerd voor point-to-point- en niet-point-to-point-werking, al naargelang het geval.
 4. Radars met hoog vermogen zijn toegewezen als primaire gebruikers (dwz prioriteitsgebruikers) van de banden 5250-5350 MHz en 5650-5850 MHz en deze radars kunnen interferentie en/of schade aan LE-LAN-apparaten veroorzaken.

Deze apparatuur voldoet aan de IC RSS-102-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend op een minimale afstand van 20 cm van alle personen

Verklaring IC-stralingsblootstelling:

Deze apparatuur voldoet aan de IC RSS-102-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend met een minimale afstand van 20 cm tussen de radiator en uw lichaam.

Reglement IC:

Het lijkt erop dat dit in overeenstemming is met de vrijstellingsnormen voor RSS-licenties voor de Canadese industrie. Het gebruik ervan is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

 1. Het lijkt erop dat er geen sprake is van interferentie, enz
 2. Het lijkt alsof er sprake is van inmenging, en het omvat cellen die een functie kunnen veroorzaken die niet het uiterlijk van het uiterlijk veroorzaakt.

NMB-003 5 editie CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Het lijkt erop dat de automatisering verdwijnt in het geval van afwezigheid van informatie op de zender, of op de pan.II is handig om te beseffen dat het niet de bedoeling is om tussen de overdracht van controle-informatie of de signalisatie van codes te gaan herhalingen van de exige technologie.

 1. Het apparaat werkt op de band van 5 150 tot 5 250 MHz, als u de binnenkant gebruikt, waardoor de automatische interferentie op de kanalen van draagbare systemen via satelliet wordt verminderd.
 2. De maximale antenneversterking (voor het gebruik van de banden van 5.250-5.350 MHz en 5.470-5.725 MHz) geldt voor de PIRE-limiet;
 3. Een maximale antenneversterking (voor het gebruik van de banden van 5.725-5.850 MHz) houdt rekening met de PIRE-limieten voor de functionaliteit van een punt of niet, zelfs als dat zo is.
 4. Bovendien worden de radars met hoge capaciteit toegewezen aan primaire gebruikers (die hoge prioriteiten stellen) op de band van 5 250-5 350 MHz, en deze radars kunnen interferentie veroorzaken en/of de apparaten LE-LAN ​​gebruiken.

Verklaring IC sur l'exposition au rayonnement:

Het lijkt erop dat de vaste limieten van IC via RSS-102 overeenkomen met de expositie in een niet-gecontroleerde omgeving. Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt op een afstand van 20 cm tussen de bron van het straalsysteem en uw korps.

Nanit Geluid en Licht (L101)

FCC-nalevingskennisgeving

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat van klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie aan radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

 1. Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
 2. Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
 3. Sluit de apparatuur aan op een stopcontact op een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
 4. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
 2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door de fabrikant zijn goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen ongeldig maken.

FCC RF-blootstellingsinformatie

Deze apparatuur voldoet aan de FCC-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Om de mogelijkheid te voorkomen dat de FCC-limieten voor blootstelling aan radiofrequenties worden overschreden, mag de menselijke nabijheid tot de antenne tijdens normaal gebruik niet minder dan 20 cm bedragen. Dit apparaat mag niet worden geplaatst of gebruikt in combinatie met een andere antenne of zender.

Nalevingskennisgeving van Industry Canada

Dit apparaat voldoet aan de licentievrijgestelde RSS-standaard(en) van Industry Canada. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

 1. Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken, en
 2. Dit apparaat moet elke interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking van het apparaat kan veroorzaken.

Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese ICES-003.

Beperkingen:

Het apparaat kan de verzending automatisch stopzetten als er geen informatie beschikbaar is om te verzenden, of als er sprake is van een operationele storing. Houd er rekening mee dat dit niet bedoeld is om de overdracht van besturings- of signaalinformatie of het gebruik van repetitieve codes te verbieden waar de technologie dit vereist.

Verklaring IC-stralingsblootstelling:

Deze apparatuur voldoet aan de IC RSS-102-limieten voor blootstelling aan straling die zijn vastgesteld voor een ongecontroleerde omgeving. Deze apparatuur moet worden geïnstalleerd en bediend op een minimale afstand van 20 cm van alle personen.

Reglement IC:

Het lijkt erop dat dit in overeenstemming is met de vrijstellingsnormen voor RSS-licenties voor de Canadese industrie. Het gebruik ervan is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

 1. Het lijkt erop dat er geen sprake is van interferentie, et
 2. Als de indruk bestaat dat er sprake is van inmenging, kunnen deze cellen een functie uitlokken die de verschijning niet ten goede komt.

NMB-003 5 editie CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Het apparaat wordt geautomatiseerd als er sprake is van afwezigheid van informatie via de transmissie of de panne. Het is handig om te weten dat het niet de bedoeling is om de transmissie van controle-informatie of de signalisatie van repetitieve codes door te geven aan de exige technologie

Verklaring IC sur l'exposition au rayonnement:

Het lijkt erop dat de vaste limieten van IC via RSS-102 overeenkomen met de expositie in een niet-gecontroleerde omgeving. Het apparaat wordt geïnstalleerd en gebruikt op een afstand van 20 cm tussen de bron van het straalsysteem en uw korps.